September 6th, 2006

velik

(no subject)


אתמול שוב שיחקנו בחרוזים –
לך היו שקופים, לי - אדומים.
ניפצת אותם אחד-אחד בעקבים הגבוהים.
ואני, אני את שלי בלעתי.
הערת אותי לפני שקיעת השחר
קראת לי שוב לשחק בחרוזים.
אני את שלי חילקתי לילדים עיוורים,
הדבקתי להם אחד-אחד בין העיניים,
ואת את כל החרוזים הנוצצים שלך
החבאת בין הים לבין השמיים.
אבל...
כהלכת לישון
חסרת מנוחה ונרגשת
אני את החרוזים שהחבאת
תפסתי אחד-אחד ברשת
וקישטתי בהם את גופך.